قوانین و پرداخت

قوانین و پرداخت

این شرکت با ماموریت ارایه خدمات در حوزه علمی، فناوری و تحقیقاتی را ایجاد شده است. این خدمات متنوع بوده و با توجه به سفارش خریدار می باشد.

ارایه خدمات با صدور پیش فاکتور آغاز می گردد . پس از پرداخت ۵۰ ٪ از مبلغ پیش فاکتور خدمات مورد نیاز بطور کامل(۱۰۰٪) ارایه خواهد شد و پس از رضایت مشتری ۵۰ درصد بقیه را پرداخت خواهید فرمود. این اعتماد ضامن ادامه ارتباط شما با ما خواهد بود.

شماره حساب جهت پرداخت: حساب جاری ملت(جام) شماره ۵۹۲۶۶۴۷۹ به نام مسعود فلاحی خشکناب. لطفا پس از پرداخت فایل اسکن فیش را برای ما ایمیل فرمایید. msflir@yahoo.com

۱-کارگاههای آموزشی:  روزانه ۱۰۰ هزارتومان (کار گاه  دو روزه ۲۰۰ هزار تومان و سه روزه ۳۰۰ هزارتومان)، هر روز کارگاه ۸ ساعت مفید خواهد بود از ۸ صبح لغایت ۵ بعدازظهر و جزوه سیمی شده و سی دی اسلایدها ُ پذیرایی سبک ساعت ۱۰ صبح و ناهار  نیز جز  خدمات در نظر گرفته برای کارگاه می باشد.

۲-مشاوره و راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: هر جلسه مشاوره و راهنمایی بمدت یکساعت ۱۰۰ هزارتومان

۳-مشاوره و راهنمایی رساله دکتری: هر جلسه مشاوره و راهنمایی یکساعته ۲۰۰ هزارتومان

۴-داوری و پالایش پورپوزال کارشناسی ارشد ۵۰ هزار تومان

۵-داوری و پالایش پورپوزال دکتری ۱۰۰ هزار تومان

۶- راهنمایی تدوین طرح اقتصادی ۱۰۰ هزارتومان