کارگاههای آموزشی

کارگاههای آموزشی

به نام خدا

کارگاههای آموزشی آبان ماه ۱۳۹۴

 • کارگاه مهارتهای مصاحبه کیفی چهارشنبه ۲۸ آبان ماه  ۱۳۹۴ 
 • اساتید: دکتر مسعود فلاحی خشکناب، دکتر عیسی محمدی
 • کارگاه مهارتهای تحلیل و آنالیز داده های کیفی پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴
 • اساتید: دکتر مسعود فلاحی خشکناب، دکتر عیسی محمدی، دکتر سهیل نجفی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن ۶۶۵۹۲۵۳۵ سرکار خانم پورولی تماس بگیرید


عناوین کارگاههای آموزشی آماده برگزاری

 • کارگاه آموزشی مقدماتی اصول و مبانی روشهای تحقیق کیفی
 • کارگاه آموزشی پیشرفته فنومنولوژی از ابتدا تا انتها منتهی به پروپوزال
 • کارگاه آموزشی پیشرفته روش گراندد تئوری از ابتدا تا انتها منتهی به پروپوزال
 • کارگاه آموزشی پیشرفته روش اتنوگرافی از ابتدا تا انتها منتهی به پروپوزال
 • کارگاه آموزشی پیشرفته روش تحقیق تاریخی از ابتدا تا انتها منتهی به پروپوزال
 • کارگاه آموزشی پیشرفته روش تحقیق عملکردی از ابتدا تا انتها منتهی به پروپوزال
 • کارگاه آموزشی پیشرفته مهارتهای جمع آوری اطلاعات در روشهای تحقیق کیفی
 • کارگاه آموزشی پیشرفته مهارتهای نقد تحقیقات کیفی
 • کارگاه آموزشی مهارتهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات کیفی
 • کارگاه آموزشی مهارتهای آنالیز و تحلیل داده های کیفی
 • کارگاه آموزشی نرم افزار مکس کیو MAX-Q در تحلیل داده های کیفی
 • آموزش مهارتهای نگارش طرج پژوهش(پورپوزال) در تحقیقات کیفی
 • آموزش مهارتهای نگارش گزارش تحقیق کیفی( رساله، مقاله)
 • کارگاه آموزشی تحقیقات کمی
 • کارگاه آموزشی پورپوزال نویسی کمی
 • کارگاه آموزشی مرور سیستماتیک
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی
 • کارگاه آموزشی نقد و داوری مقالات علمی
 • و ده ها عنوان کارگاه دیگر با پیشنهاد شما

 

برای برگزاری کارگاه  در دانشگاه و یا موسسه خود با    آقای دکتر مسعود فلاحی تماس حاصل فرمایید   همراه ۰۹۱۲۵۰۹۷۱۴۴