خدمات موسسه

خدمات موسسه

به نام خدا

شرکت نوآوران سلامت آریا پارس پژوه طبق اساسنامه خود ، خدمات زیر را ارایه می نماید:

-انجام خدمات مرتبط با فناوری اعم از ایده پردازی ـ ارزیابی ـ ارزشیابی ـ آموزش ـ پژوهش برای واحد های فناور ـ فناوران ـ هسته های فناوری ـ مراکز رشد فناوری ـ پارکهای علمی فناوری ـ شهرکهای دانش سلامت ـ دانشکده ها و دانشگاه های سراسر کشور

ـ انجام خدمات مرتبط با فناوری برای بخش های صنعت ـ صنایع ـ کارخانجات ـ شهرکهای صنعتی و غیره

-ارائه خدمات ومشاوره مرتبط با ثبت پتنت در داخل و خارج کشور جهت کلیه متقاضیان

ـ انجام خدمات آموزشی و اجرا و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز پژوهشگران ـ فناوران و مراکز فناوری ـ دانشگاهی سراسر کشور

ـ انجام خدمات پژوهشی به سفارش مراکز فناوری و دانشگاهی در رابطه با فناوری

ـ مشاوره و آموزش نحوه نگارش طرح اقتصادی ـ نگارش طرح اقتصادی به سفارش فناوران و متقاضیان

ـ انجام پایش و ارزشیابی فناوری و مراکز رشد فناوری و پارکهای علمی و فناوری

ـ پایش و ارزیابی پروژه های فناوری و ارائه گزارش پیشرفت پروژه

ـ ارائه خدمات و مشاوره در ارتباط با ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های فناور ـ دانش بنیان و غیره

ـ ارزیابی و ارزشیابی طرح های فناورانه محصول محور

– ارئه خدمات تهیه بروشور ـ تراکت ـ جزوه در حوزه های علمی و فناوری به سفارش شرکت ها ـ نهادها ـ سازمانها و دستگاهها اعم از دولتی ـ خصوصی و تعاونی

ـ ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری برای امور علمی فناوری در کشور

ـ ارائه خدمات طراحی و راه اندازی سایتهای علمی و فناوری برای شرکت ها و نهادها ـ دستگاهها و سازمانهای متقاضی اعم از دولتی ـ خصوصی ـ و تعاونی

ـ انجام خدمات فن بازار علمی و فناوری برای شرکت ها و نهاد ها ـ دستگاه ها و سازمان های متقاضی اعم از دولتی ـ خصوصی و تعاونی

ـ ارائه خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت ـ بهداشت ـ درمان ـ توانبخشی ـ فناوری برای شرکتهای دانش بنیان و سایر مراکز فناوری

ـ ارائه خدمات مرتبط با برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه های تحقیقات و فناوری به پیشنهاد دانشگاه ـ مراکز آموزشی پارکها و مراکز رشد فناوری ـ مراکز تحقیقاتی.