نویسنده: msflir

برگزاری کارگاه مهارتهای نگارش گزارش تحقیقات کیفی در کرمان

کارگاه مهارتهای نگارش تحقیقات کیفی در  روز شنبه مورخه دهم بهمن ماه  ۱۳۹۴در دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت اعضای محترم هیات علمی برگزار می گردد. در این کارگاه مهارتهای نگارش رساله و مقالات حاصل از تحقیقات کیفی آموزش داده خواهد شد.

لیست کارگاههای آموزشی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴
لیست کارگاههای آموزشی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴

لیست کارگاههای آموزشی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ بشرح ذیل اعلام گردید.

برگزاری سومین کارگاه مهارتهای پورپوزال نویسی کیفی
برگزاری سومین کارگاه مهارتهای پورپوزال نویسی کیفی

سومبن کارگاه مهارتهای نگارش پورپوزال کیفی به همت موسسه توسعه تحقیقات و فناوری آریا پارس پژوه به میزبانی جهاد دانشگاهی در پژوهشکده تحقیقات بهداشتی جهاد دانشگاهی در روز پنجشنبه مورخه ۵ ذر ماه ۹۴ برگزار  گردید. این کارگاه جهت کارشناسان محترم پژوهش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

دوازدهمین کارگاه آموزشی مهارتهای مصاحبه کیفی
دوازدهمین کارگاه آموزشی مهارتهای مصاحبه کیفی

دواردهمین کارگاه آموزشی مهارتهای مصاحبه کیفی روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۹۴ به همت انجمن علمی پرستاری ایران و با مشارکت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی توسط اساتید مشاورین تحقیق کیفی ایران با حضور ۳۰ تن از اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاههای مختلف کشور برگزار گردید. امور…

برگزاری کارگاه اصول و مبانی فناوری

در آذرماه ۱۳۹۴ کارگاه اموزشی اصول و مبانی فناوری از سوی موسسه نواوران سلامت آریا پارس پژوه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانیخشی برگزار می گردد

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای مصاحبه کیفی در اهواز
برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای مصاحبه کیفی در اهواز

یازدهمین کارگاه مهارتهای مصاحبه کیفی روز پنجشنبه ۷ آبان ماه ۹۴  بدعوت دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توسط گروه مشاورین تحقیق کیفی ایران برگزار گردید.در این کارگاه ضمن آموزش فنون مصاحبه کیفی شرکت کنندگان بطور عملی مصاحبه کیفی را تجربه کرده و به اشکالات خود پی…

برگزاری یازدهمین کارگاه مهارتهای آنالیز داده های کیفی
برگزاری یازدهمین کارگاه مهارتهای آنالیز داده های کیفی

یازدهمین کارگاه مهارتهای تحلیل و آنالیز داده های کیفی روز جمعه ۸ آبان ماه ۹۴  بدعوت دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توسط گروه مشاورین تحقیق کیفی ایران برگزار گردید. در این کارگاه ضمن آموزش فنون آنالیز کیفی شرکت کنندگان بطور عملی تعدادی از مصاحبه های کیفی…

برگزاری دوازدهمین کارگاه مهارتهای مصاحبه ۲۷ آبان ماه
برگزاری دوازدهمین کارگاه مهارتهای مصاحبه ۲۷ آبان ماه

دوازدهمین کارگاه مهارتهای مصاحبه کیفی در تاریخ چهارشنبه ۲۷ آبان ماه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می گردد در این کارگاه مواردی مانند اصول و مبانی مصاحبه کیفی، مصاحبه کیفی در متدهای مختلف تحقیق کیفی ، و کار عملی شامل نقد چند مصاحبه انجام شده و انجام عملی…

برگزاری دوازدهمین کارگاه مهارتهای آنالیر کیفی ۲۸ آبان
برگزاری دوازدهمین کارگاه مهارتهای آنالیر کیفی ۲۸ آبان

دوازدهمین کارگاه مهارتهای تحلیل و آنالیز داده های کیفی روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۹۴ برگزار می گردد. در این کارگاه ضمن آموزش فنون آنالیز کیفی شرکت کنندگان بطور عملی تعدادی از مصاحبه های کیفی را آنالیز کرده و به اشکالات خود پی خواهند برد. در این کارگاه آنالیز به…