گستره خدمات موسسه

موسسه توسعه تحقیقات و فناوری نوآوران سلامت آریا پارس پژوه،

1

پژوهش Research

اراپه انواع خدمات پژوهشی ، مشاوره و راهنمایی پایان نامه ها، رساله های کمی و کیفی، خدمات سرچ، ترجمه،طرح پژوهشی

2

فناوری Technology

خدمات فناوری ، مشاوره، نگارش طرح اقتصادی، ثبت اختراع، مالکیت معنوی،امور شرکتهای دانش بنیان،ثبت شرکت،سایت سازی

3

آموزش تحقیقات و فناوری

برگزاری کارگاههای آموزشی گردهمایی های آموزشی و پژوهشی کنگره، همایش، سمینار نمایشگاه های تخصصی انتشار مجلات


تازه ترین اخبار

موسسه توسعه تحقیقات و فناوری نوآوران سلامت آریا پارس پژوه